miercuri, ianuarie 19, 2011

BLOG DE BLOG - cele mai bune bloguri din 2010


1. Marele premiu – Pentru că-mi place - chinezu.eu
2. Blog literar (cu trei secţiuni: critică, jurnal, creaţie)
3. Blogul cu cel mai mult umor
4. Cel mai bun cititor/comentator
5. Cel mai bun blog de păstrarea memoriei – Stefan Murgeanu – cel care si-a concediat seful
6. Cel mai bun Blog politic/Blog economic
7. Cel mai informat blogger – zoso.ro -  Stie tot ce misca.
8. Cel mai simpatic blogger/bloggeriţă - siblondelegandesc.ro – este si mai simpatica cand se revolta:)
9. Cel mai bun blog al unui ziarist
10. Cel mai bun blog de discuţii/dezbateri - arhiblog.ro – tocmai i-a picat blogul de la o dezbatere cu femei si parole
11. Cel mai bun blog vizual (foto, grafică) – Dragos – tanarul care ne preda fotografia digitala in 10 pasi
12. Cel mai bun blog de sport - sportingnews.ro
13. Cel mai bun blog de muzică -iconcert.ro
14. Cel mai combativ blog
15. Cel mai activ blogger - piticu.ro – El nu stiu, dar rasul sau e activ tot timpul:). Eu am si ringtone.
16. Cel mai bun pamfletar dintre bloggeri
17. Blogul pasiunii (profesiune, hobby). Aici vor intra blogurile culinare, de modă, de design, grădină, cîini-pisici, călătorii, colecţii. Desigur, juriul va putea să acorde mai multe premii, dacă va fi cazul.
- fashionlife.ro – blog de moda
- malefashion.ro – blog de moda masculina
- Adi Hadean - blog culinar
18. Premiul de popularitate – zoso.ro – toata lumea stie cine este Zoso.

luni, ianuarie 17, 2011

Legea pensiilor 2011 noua lege a pensiilor legea pensiilor promulgata


Legea 263/2010 - legea pensiilor 2010 - Legea 263/2010 promulgata valabila pentru anul 2011. Noua lege a pensiilor publicata in monitorul oficial 852/2010.

Monitorul Oficial nr. 0852 din 20 Decembrie 2010
Lege 263 din 16 Decembrie 2010
Emitent: Parlamentul României
Legea privind sistemul unitar de pensii publice

Codul fiscal 2011 codul fiscal actualizat 2011


Codul fiscal 2011 actualizat la ianuarie 2011. Norme metodologice de aplicare a codului fiscal actualizat la ianuarie 2011. Text  valabil pentru anul 2011, actualizat prin mijloace informatice. Ultima actualizare: conform cu OUG 117/2010  şi HGR 1355/2010


I          Dispoziţii generale 
II         Impozitul pe profit
III        Impozitul pe venit
IV       Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor
V        Impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi şi impozitul pe reprezentanţele firmelor străine înfiinţate în România 
VI       Taxa pe valoarea adăugată
VII       Accize şi alte taxe speciale
VIII      Măsuri speciale privind supravegherea producţiei, importului şi circulaţiei unor produse accizabile
IX        Impozite şi taxe locale 
IX1      Infracţiuni
XI2      Contribuţii sociale obligatorii
X        Dispoziţii finale

Acte necesare obtinere pasaport electronic


Lista actelor necesare obtinere pasaport electronic si lista acte necesare preschimbare pasaport electronic

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR PENTRU ELIBERAREA ŞI EVIDENŢA PAŞAPOARTELOR SIMPLE eliberează exclusiv:

- paşapoarte simple electronice=234,00 lei* (costul paşaportului) + 32,00 lei* (taxă consulară);

- paşapoarte simple temporare = 80,00 lei* (costul paşaportului) + 32,00 lei* (taxă consulară).

Paşaportul simplu electronic se eliberează în termen de 30 de zile lucrătoare. Valabilitatea paşaportului electronic este de 5 ani, iar pentru minorii cu vârsta sub 6 ani, valabilitatea acestuia este de 3 ani.

Acte necesare cazier judiciar persoane fizice si persoane juridice


Actele necesare pentru eliberarea certificatului de cazier judiciar sunt:
a)buletinul/cartea de identitate, care atestă locul naşterii, domiciliul sau reşedinţa solicitantului în mun. Bucureşti;
b) cererea tip ( download cerere ), completată cu toate datele de stare civilă, motivată şi semnată;
c)chitanţa de plată a taxei de eliberare a certificatului de cazier judiciar, în valoare de 10 lei;
d)timbre fiscale în valoare de 2 lei;
e)procură autentificată în condiţiile art. 21^4 din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar (dacă este cazul). Pentru cetăţenii din Republica Moldova, procura notarială este valabilă fără apostilă, conform art. 22 din Legea nr. 177/1997;
f)dovada calităţii persoanei care solicită certificat de cazier judiciar pentru o persoană condamnată, pentru dosarul de graţiere individuală (împuternicire avocaţială – pentru avocat, certificat de naştere – pentru copii, certificat de căsătorie – pentru soţ/soţie, etc.), dacă este cazul;
Toate documentele de la literele a) – e) vor fi prezentate în original;

Acte necesare schimbare buletin / acte necesare carte de identitate


Acte necesare pentru buletin sau schimbare buletin / acte necesare pentru carte de identitate

(documente obligatorii, indiferent de motivul pentru care se elibereaza)
- cererea pentru eliberarea actului de identitate;
- certificatul de nastere al solicitantului si ale copiilor cu varsta mai mica de 14 ani;
- documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu;
- chitanta reprezentand contravaloarea cartii de identitate, respectiv 7 lei, aceasta suma fiind actualizata in functie de rata inflatiei, cu avizul Consiliului Concurentei.
- timbru fiscal in valoare de 4 lei sau documentul cu care face dovada achitarii, in conditiile legii, a taxei extrajudiciare de timbru. (valoare ce se poate actualiza prin hotarare de Guvern);
Pe langa aceste documente, mai sus enumerate, mai sunt necesare si alte documente, in functie de motivul pentru care se solicita eliberarea cartii de identitate, precum si de starea civila a solicitantului, astfel:
1. In cazul eliberarii cartii de identitate la implinirea varstei de 14 ani
- actul de identitate al unuia dintre parinti sau al reprezentantului legal;
- certificatul de casatorie al parintilor sau, dupa caz hotararea judecatoreasca definitiva si irevocabila prin care se stabileste caruia dintre parinti ii este incredintat minorul, daca parintii sunt divortati.

Acte necesare inmatriculare autovehicule


1. DOCUMENTE NECESARE PENTRU INMATRICULAREA VEHICULELOR NOI

RCA online foarte ieftin - Click aici


• Carte de identitate a vehiculului avand aplicata folia de secretizare original si copie xerox
• Fisa de inmatriculare cu viza directiei fiscale de pe raza localitatii de domiciliu semnata de proprietar (si stampilata in cazul persoanelor juridice)
• Cerere de inmatriculare ( cu indicarea delegatului in cazul persoanelor juridice)
• Document de proprietate (factura, contract de vanzare cumparare) original si copie xerox
• Document de identitate solicitant sau delegat (B.I. sau C.I.) original si copie xerox
• Tichetul de asigurare obligatorie original si copie xerox
• Dovada de plata a taxei de inmatriculare (Trezorerie sau Directia Taxe si Impozite a localitatii de domiciliu)
• Dovada de plata a contravalorii certificatului de inmatriculare (CEC sau BCR )
• Codul fiscal si Certificatul de inmatriculare la Registrul Comertului copie xerox in cazul in care solicitantul este persoana juridica

Acte necesare pentru radierea unui autovehicul


1. DOCUMENTE NECESARE PENTRU RADIEREA VEHICULELOR CA URMARE A VANZARII IN ALTE JUDETE
• Cerere de radiere completata de cumparator (si stampilata in cazul persoanelor juridice)
• Cartea de identitate a vehiculului original si copie xerox
• Fisa de inmatriculare cu viza circumscriptiei financiare de pe raza localitatii de domiciliu a vanzatorului semnata de fostul si actualul proprietar (si stampilata in cazul persoanelor juridice)
• Certificat de inmatriculare cu mentiunea de instrainare conform modelului anexat
• Document de proprietate (factura, contract de vanzare–cumparare,act de donatie, certificat de mostenire,etc.)
• Certificat de radiere in 3 exemplare (formular tip completat prin dactilografiere)
• Placile cu numere de inmatriculare
• Document de identitate solicitant sau delegat (B.I. sau C.I.) in original si copie xerox
• Adresa cu indicarea delegatului in cazul persoanelor juridice

2. DOCUMENTE NECESARE PENTRU RADIEREA VEHICULELOR IN URMA DEZMEMBRARII
• Cerere de radiere completata de detinator ( si stampilata in cazul persoanelor juridice)
• Fisa de inmatriculare cu viza circumscriptiei finaciare de pe raza localitatii de domiciliu a detinatorului
• Cartea de identitate a vehiculului
• Certificatul de inmatriculare
• Document care atesta dezmembrarea vehiculului
• Placile cu numere de inmatriculare
• Certificate de radiere in 3 exemplare (formular tip completat prin dactilografiere)
• Document de identitate solicitant sau delegat (B.I. sau C.I.) in original si copie xerox
• Adresa cu indicarea delegatului in cazul persoanelor juridice

3. DOCUMENTE NECESARE PENTRU RADIEREA UNUI VEHICUL LA CERERE
• Cerere de radiere completata de detinator (si stampilata in cazul persoanelor juridice)
• Fisa de inmatriculare cu viza circumscriptiei financiare de pe raza localitatii de domiciliu a detinatorului
• Copia unui document care atesta detinerea unui garaj, curte sau teren unde va fi depozitat vehiculul respectiv
• Declaratie din partea detinatorului din care sa rezulte ca vehiculul respectiv nu va fi abandonat pe drumul public
• Cartea de identitate
• Certificatul de inmatriculare
• Certificate de radiere
in 3 exemplare (formular tip completat prin dacilografiere)
• Documente de identitate solicitant sau delegat (B.I. sau C.I.) in original si copie xerox
• Placile cu numerele de inmatriculare
• Adresa cu indicarea delegatului in cazul persoanelor juridice

4. DOCUMENTE NECESARE PENTRU RADIEREA UNUI VEHICUL FURAT
• Cerere de radiere completata de detinator ( si stampilata in cazul persoanelor juridice)
• Fisa de inmatriculare cu viza circumscriptiei financiare de pe raza localitatii de domiciliu a detinatorului
• Document din care sa rezulte furtul vehiculului eliberat de Politie dupa cel putin 90 zile
• Certificate de radiere in 3 exemplare ( formular tip completat prin dactilografiere)
• Documente de identitate solicitant sau delegat (B.I. sau C.I.) in original si copie xerox
• Cartea de identitate a vehiculului
• Certificatul de inmatriculare daca se afla la proprietar sau reclamatia de furt a acestuia
• Adresa cu indicarea delegatului in cazul persoanelor juridice5. DOCUMENTE NECESARE RADIERII UNUI VEHICUL IN BAZA UNEI HOTARARI JUDECATORESTI
• Cerere de radiere completata de solicitant ( si stampilata in cazul persoanelor juridice)
• Fisa de inmatriculare cu viza circumscriptiei financiare de pe raza localitatii de domiciliu a detinatorului
• Hotarare judecatoreasca ramasa definitiva care impune in mod expres radierea din circulatie a unui vehicul sau care atesta ca vehiculul respectiv s-a instrainat
• Certificate de radiere in 3 exemplare (formular tip completat prin dactilografiere)
• Carte de identitate a vehiculului
• Certificatul de inmatriculare
• Placutele cu numerele de inmatriculare
• Documente de identitate solicitant sau delegat (B.I. sau C.I.) original si copie xerox
• Timbru fiscal
• Adresa cu indicarea delegatului in cazul persoanelor juridice

Acte necesare pensie - acte necesare pensionare


Acte necesare pensie pentru limită de vârstă

* cerere pentru înscrierea la pensie pentru limită de vârstă;
* carnetul de muncă (original şi copie);
* alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă sau vechimea în serviciu realizată în alte sectoare de activitate;
* livretul militar (original şi copie);
* diplomă de studii (original şi copie) sau adeverinţă din care să rezulte durata normală şi perioada studiilor, precum şi certificarea absolvirii acestora;
* pentru persoanele care au urmat cursurile unor instituţii de învăţământ universitar în străinătate este necesară dovada recunoaşterii acestora de către statul român;
* adeverinţă privind sporurile şi adaosurile reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă;
* adeverinţă privind condiţiile de muncă speciale şi/sau deosebite;

Afaceri de succes - 10 cerinte de baza pentru o afacere de succes


Asumarea riscului
In lumea afacerilor, intreprinzatorul risca permanent dar, in general, riscul sau este calculat. Desi esecul ii sperie pe multi, iar aceasta teama creste cu varsta si este mai mare la femei, cei care sunt facuti pentru afaceri prefera sa nu se gandeasca prea mult la posibilele esecuri si sa le accepte atunci cand apar (71,8%).

Disponibilitatea pentru munca
Pentru oamenii de succes munca este o vocatie, nu o ocupatie, este o activitate care le permite sa scoata din ei adevaratele valori (95,8%).

Sesizarea oportunitatilor
Oamenii obisnuiti vad mai mult piedicile, pe cand oamenii de afaceri vad sansele de reusita in orice conditii. Sesizarea oportunitatilor are legatura cu ceea ce specialistii numesc "maturitate in afaceri". Patronii care au afaceri mai vechi de 10 ani (84,2%) au spus ca ei nu au nevoie de ocazii ca sa arate ce pot, pentru ca ei creeaza ocaziile.

Spiritul de initiativa
Voluntarismul este o consecinta a perseverentei manageriale, care ii face pe lideri sa mearga singuri inainte, sa nu se sfatuiasca cu altii.

Perseverenta
Aproape toti subiectii cercetarii (96,3%) s-au considerat "dintr-o bucata", spunand ca daca nu ar avea ambitie si hotarare ar ajunge saraci.

Increderea in propria persoana
Acesta este un ingredient necesar oricarei afaceri. Increderea in sine creste odata cu varsta, cu experienta si cu veniturile dobandite. Doua treimi din subiecti au mare incredere in fortele proprii.

Cautarea certitudinilor Intreprinzatorii prefera situatiile clare si nu doresc sa piarda aventurandu-se pe un teren necunoscut. Doar agricultorii si lucratorii pe cont propriu accepta mai frecvent incertitudinea pentru ca s-au obisnuit sa traiasca in medii greu controlabile de catre ei (conditiile climaterice, clienti imprevizibili etc.).

Nevoia de implinire Nevoia de a se implini, de a se schimba in bine, de a fi stapani pe destin este foarte intalnita la cei care au inceput o afacere (88,8%).

Atitudinea fata de nou
Atitudinea fata de nou este pozitiva la aproape toti potentialii intreprinzatori din lumea satelor (89,10%).

Controlul propriului destin Marea majoritate a intreprinzatorilor (87%) isi doreste o mai mare independenta.

Scala succesului in afaceri arata ca acesta vine in primul rand din actiunile pe care indivizii le intreprind singuri si mai putin din actiunile celorlalti. Ceea ce inseamna ca indivizii trebuie sa-si asume responsabilitatea propriilor decizii si actiuni si sa adopte un stil de lucru managerial.

Sex and the City 2 (2010) - Download trailer film


ctiunea sequelului este plasata la doi ani dupa actiunea primului film. In acesti ani multe lucruri se pot intampla, lucruri la care nici nu visezi. Pe cand te-ai gandit ca ai vazut tot ce era de vazut, lucrurile se complica si mai mult. Carrie, Samantha, Charlotte si Miranda incep un nou sir de aventuri, care le va purta de data aceasta departe de aglomeratia New York-ului, mai exact, in desert. Prietenia, distractia si moda vor fi din nou ingredientele principale - acum intr-o locatie mult mai exotica.
Regizor: Michael Patrick King
Scenarist: Darren Star; Candace Bushnell
Distributie: Sarah Jessica Parker; Kristin Davis; Cynthia Nixon; Kim Cattrall; Minglie Chen; Chris Noth; David Eigenberg
Genul: Comedie / Dragoste

* Titlu: Sex and the City 2
* Data lansare (SUA): 27 Mai 2010
* Data lansare (Romania): 04 Iunie 2010
* Incasari weekend: 31,145,000 $
* Incasari totale: 45,353,000 $
* Site oficial: Sex and the City 2

Valentine's Day (2010) - Download trailer film


Filmul "Valentine's Day", regizat de Garry Marshall, spune povestea mai multor cupluri destabilizate de presiunea psihologica a Zilei Indragostitilor. Cuplurile se impart si se despart in acest film cu multiple fire narative care, in esenta, spun acelasi lucru si-l adapteaza la persoane diferite. Povestile protagonistilor se intretaie si se amesteca spumos in acesta comedie romantica neconventionala. In Los Angeles, vietile unui ofiter din armata, Kate Bristow, unui pasager dintr-un zbor Iraq-LA, Holden Bristow, unui proprietar de florarie, Reed Bennet, care o cere in casatorie pe prietena lui, Morely Clarkson, in timp ce isi da seama ca iubitul(Harrison Copeland) cele mai bune prietene a sa, Julia Fitzpatrick, este de fapt insurat, de asemenea cea a unei asistente,Liz Corryn, cea a unui pensionar,Estelle, si a unui publicist, Kara Monahan, se intretaie in aceasta comedie romantica.
Regizor: Garry Marshall
Scenarist: Marc Silverstein; Abby Kohn; Katherine Fugate
Distributie: Jessica Alba; Kathy Bates; Jessica Biel; Bradley Cooper; Eric Dane; Patrick Dempsey; Hector Elizondo
Genul: Comedie / Dragoste

* Titlu: Valentine's Day
* Data lansare (SUA): 12 Februarie 2010
* Data lansare (Romania): 19 Februarie 2010
* Perioda filmare: 7 Iulie 2009 - Septembrie 2009
* Incasari weekend: 56,405,000 $
* Incasari totale: 108,892,926 $
* Site oficial: Valentine's Day

Eu cand vreau sa fluier, fluier (2010) - Download trailer film


Silviu este detinut intr-un penitenciar de langa Dunare. Dupa patru ani de existenta crunta, devine jupan printre prizonieri. Desi mai are 5 zile pana la elibere, viata i se schimba complet cand afla ca mama lui s-a intors din Italia si are de gand sa-i duca fratele mai mic cu ea. Lucrurile se complica si mai mult in momentul in care se indragosteste de Ana, o studenta la sociologie, venita in practica la penitenciar. Presat de timp, derutat de primele experiente amoroase, Silviu trebuie sa se adune si sa-si dea seama ce are de facut.
Regizor: Florin Serban
Scenarist: Catalin Mitulescu; Florin Serban
Distributie: George Pistereanu; Ada Condeescu; Mihai Constantin; Clara Voda; Marian Bratu
Genul: Drama

* Titlu: Eu cand vreau sa fluier, fluier
* Data lansare (Romania): 26 Martie 2010

Robin Hood (2010) - Download trailer film


Aceasta este povestea unui arcas din serviciul regelui Richard Inima De Leu din sfarsitul secolului 12, care devine cunoscut ca Robin Hood, faimosul arcas si haiduc din foclorul englezesc.Incepand dupa moartea regelui Richard la batalia de la Chalus Chabrol, filmul ii urmareste cresterea lui Robin catre infamie printre baronii englezi si nou incoronatul rege John. Dispunand de personaje istorice precise, precum Sir William Marshall si intemeiate in realitate ( intr-o modalitate similara ca la "Gladiatorul"), acesta nu este Robin Hood asa cum l-ati mai vazut inainte, mai degraba facerea legendei pe care noi am ajuns sa o stim acum.Sir Robin isi foloseşte inteligenţa şi abilităţile militare pentru a-si scapa satul natal de tirania şi corupţia în Anglia, luand înapoi ceea ce i se cuvine lui si lor, pentru a restabili dreptatea şi fericirea in Anglia. Robin trebuie de asemenea sa castige afectiunea recentei vaduve Lady Marian in timp ce isi conduce oamenii prin padurea Sherwood spre victorie.
Regizor: Ridley Scott
Scenarist: Cyrus Voris; Ethan Reiff; Brian Helgeland
Distributie: Russell Crowe; Cate Blanchett; Max von Sydow; William Hurt; Mark Strong; Oscar Isaac; Danny Huston
Genul: Actiune / Drama

* Titlu: Robin Hood
* Data lansare (SUA): 14 Mai 2010
* Data lansare (Romania): 14 Mai 2010
* Incasari weekend: 36,063,385 $
* Incasari totale: 83,024,000 $
* Site oficial: Robin Hood

Avatar (2009) - Download trailer film Avatar


Genul: Actiune / Aventura / Noutati / S.F. / Thriller Avatar spune povestea unui veteran de razboi pe nume Jake, care este trimis intr- o colonie umana pe o planeta indepartata numita Pandora.

Scopul acestei baze este de a extrage si de a folosi cat mai multe dintre resursele minerale foarte numeroase ale planetei.

Dupa o serie de evenimente ce-i arata cu adevarat cine e de partea dreptatii, Jake ajunge sa se lupte alaturi de rasa bastinasilor Na’vi chiar impotriva oamenilor. Oamenii au creat o tehnologie cu care ei pot sa posede corpurile bastinasilor, preluand astfel controlul acestora, folosindu-le drept avatare.

Regizor: James Cameron Scenarist: James Cameron Distributie: Sam Worthington; Zoe Saldana; Sigourney Weaver; Stephen Lang; Michelle Rodriguez; Giovanni Ribisi; Joel Moore

Prince of Persia: The Sands of Time (2010) - Download trailer film


Actiunea filmului Prince of Persia: Sands of Time , este plasata in Persia medievala si este povestea unui print care se aliaza cu o printesa ca sa infrunte un vizir malefic. Planurile lui sunt de a distruge lumea cu ajutorul unei furtuni globale de nisip. Printul este pacalit de vizir sa elibereze Nisipurile Timpului, iar populatia este transformata in in demoni feroce. Incercand sa isi salveze imparatia, si sa se izbaveasca pentru greseala fatala comisa, totul depinde acum de el si printesa, care trebuie sa se lupte cu toti acesti demoni care stapanesc acum intreg regatul sau. Utilizand Pumnalul Timpului, printul capata o putere limitata de a controla timpul, care il ajuta in misiunea lui impotriva vizirului.
Regizor: Mike Newell
Scenarist: Jordan Mechner; Carlo Bernard; Doug Miro
Distributie: Gemma Arterton; Jake Gyllenhaal; Ben Kingsley; Alfred Molina; Toby Kebbell; Reece Ritchie; Ambika Jois
Genul: Actiune / Dragoste / Aventura

* Titlu: Prince of Persia: The Sands of Time - Printul Persiei: Nisipurile Timpului
* Producator: Jerry Bruckheimer Films
* Distribuitor (international): Walt Disney Pictures
* Data lansare (SUA): 28 Mai 2010
* Data lansare (Romania): 28 Mai 2010
* Buget: 150,000,000 $
* Incasari weekend: 30,100,000 $
* Incasari totale: 30,100,000 $
* Site oficial: Prince of Persia: The Sands of Time

Iron Man 2 (2010) - Download trailer film


Producţia , Iron Man regizată de Jon Favreau este un un film de acţiune Science -fiction , care urmăreşte încă de la început caracterul schimbător al sensibilului inventator Tony Stark , pentru că acum a devenit clar că Iron Man , nu este altul decât Stark , celebrul inventator , se va mulţumi însă în această serie Stark , cu noul său rol , Este o poveste inspirată din ''Marvel Comics ' , Nemesis . Responsabilitatea cea mai mare a lui Iron Man este salvarea omenirii dar ca un paradox este şi distrugătorul acesteia . În momentele cele mai dificile ale vieţii , prietenii fac toţi banii , ca într-un film social , atunci când Tony cade pradă viciului alcoolismului , pentru că acest lucru este tratat cu mare atenţie de regie '' Demon in a Bottle ' ori nu , armura acestuia este preluată de inegalabilul , Jim Rhodes care nu se mulţumeşte doar cu această postură şi caută să devină , War Machine . Scenele de luptă , nu lipsesc şi ne înconjoară minţile cu cele mai năstruşnice idei cinematografice .
Regizor: Jon Favreau
Scenarist: Jack Kirby; Larry Lieber; Don Heck
Distributie: Robert Downey Jr.; Don Cheadle; Scarlett Johansson; Gwyneth Paltrow; Sam Rockwell; Mickey Rourke; Samuel L. Jackson
Genul: Actiune / Aventura / SF

* Titlu: Iron Man 2
* Data lansare (SUA): 07 Mai 2010
* Data lansare (Romania): 30 Aprilie 2010
* Perioda filmare: 6 Aprilie 2009 - 18 Iulie 2009 (principal photography)
* Incasari weekend: 7,664,732 £
* Incasari totale: 274,912,000 $
* Site oficial: Iron Man 2

Monsters vs. Aliens (2009) - Download trailer film Monsters vs. Aliens


Genul: Animatie / SF

Atunci cand Susan Murphy este lovita de un meteorit, ea creste inexplicabil de mult si este catalogata imediat un “monstru” pe nume Ginormica. Armata sare in ajutorul oamenilor, dar degeaba pentru ca ea nu a facut nimic. Armata o prinde pe Susan si o inchide intr-o inchisoare speciala guvernamentala. Dar in curand intreaga lumea va afla ca guvernul american a “adunat” de-a lungul anilor mai multi monstrii. Acest grup de monstrii este alcatuitt dintr-un carcalac foarte destept, Dr. Cockroach, un macho, jumatate maimuta, jumatate peste (veriga lipsa la evolutia homo sapiensului); gelatinosul si indistructibilul B.O.B., si Insectosaurus, o ganganie de marimea unui dinozaur, careia ii este frica de oameni. Dar in momentul in care o nava extraterestra aterizeaza pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, cu intentii de a prelua controlul lumii, guvernul va alcatui o echipa de monstrii, care sa lupte pentru salvarea omenirii. Regizori: Rob Letterman; Conrad Vernon Scenaristi: Glenn Berger; Conrad Vernon; Jonathan Aibel Distributie: Reese Witherspoon; Seth Rogen; Hugh Laurie; Will Arnett; Kiefer Sutherland; Rainn Wilson

Wallace & Gromit in The Curse of the Were - Download trailer film


Genul: Animatie / Fantezie / Familie / Comedie / Aventura

Wallace si Gromit au prins viata in urma cu 16 ani, ca proiect de absolvire pentru tanarul, pe atunci, Nick Park. Trei premii Oscar il despart pe genialul regizor de acel moment si multa munca asidua, ultimii 5 ani investindu-i in productia Wallace & Gromit in The Curse of the Were-Rabbit, apreciata atat de critica americana, cat si de copiii… de toate varstele. Ceea ce ofera autenticitate acestui lung metraj animat il reprezinta faptul ca personajele sunt realizate din plastilina, intrucat se poate sesiza efectiv mana invizibila ce manipuleaza fiecare expresie de pe fetele imobile ale personajelor. Umorul britanic specific transcende o sensibilitate amuzanta la care publicul raspunde datorita calitatilor lui inocente si excentrice. Regizori: Nick Park; Steve Box Scenaristi: Mark Burton; Steve Box; Bob Baker Distributie: Peter Sallis; Ralph Fiennes; Helena Bonham Carter; Peter Kay; Nicholas Smith; Liz Smith; John Thomson

Ice Age: Dawn of the Dinosaurs (2009) - Download trailer film


Ice Age: Dawn of the Dinosaurs (2009)
Genul: Animatie / Fantezie / Familie / Comedie / Aventura

Aventurile celor trei prieteni continuă, dar din iulie 2009. Sid, Manny şi Diego revin pe marile ecrane, alături de simpaticul şi veşnic lovitul de soartă Scrat, veveriţa cu tendiţe suicidale pentru o ghindă. Ce surprize ne rezervă scenariştii constituie un compartiment impredictibil, fiind chiar mai multe variante în lucru, dar un lucru este clar: vor fi cu siguranţă dinozauri. Cum şi de unde vor apărea nu se mai ştie, dar prezenţa lor reprezintă o certitudine. De asemenea, trăsnăile eroilor vor fi dublate cu siguranţă de un spaţiu mai larg de desfăşurare a aventurilor veveriţei Scrat, care încă de la primul film al francizei a devenit preferata publicului şi, într-o măsură oarecare, şi mascota neoficială a seriei. Cu siguranţă că aşteptarea fanilor va fi răsplătită, ca şi în cazul filmului precedent al seriei. Regizori: Mike Thurmeier; Carlos Saldanha Scenaristi: Mike Reiss; Jason Carter Eaton; Yoni Brenner Distributie: Ray Romano; Queen Latifah; John Leguizamo; Denis Leary; Josh Peck; Simon Pegg;

Traian Basescu a promulgat Legea Pensiilor


Presedintele Romaniei, Traian Basescu, a promulgat, miercuri seara, Legea Pensiilor, prin care barbatii vor iesi la pensie la 65 de ani, iar femeile la 63 de ani.

De asemenea, Legea stabileste punctul de pensie la nivelul de 732,8 lei.

Decizia sa a venit dupa ce Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a hotarat ca Legea Pensiilor este constitutionala.

Partidele din Opozitie, PNL si PSD, facusera mai multe sesizari cu privire la aceasta lege, sustinand ca face discriminare intre femei si barbati.

Astfel, PNL sustine ca varsta diferentiata de pensionare duce la discriminarea dintre cele doua sexe, in timp ce reprezentantii PSD sunt de parere ca a fost incalcata procedura de votare a amendamentelor, avand in vedere ca s-a votat direct pe raportul cu amendamentele, nu pe cererea presedintelui Romaniei de reexaminare a legii.

De asemenea, oficialii PSD mai spun ca femeile sunt discriminate, din cauza faptului ca s-a majorat perioada de contributie pentru acestea. Astfel, cand se face calculul pensiei, o femeie care a muncit la fel de mult timp ca un barbat primeste o pensie mai mica decat acesta, in aceleasi conditii de munca.

Legea Pensiilor a fost votata in Parlament cu 172 de voturi "pentru" si 130 de voturi "impotriva".

Legea Pensiilor reprezinta una din conditiile impuse de Fondul Monetar International pentru eliberarea urmatoarei transe din imprumut.

De asemenea, legea este esentiala pentru reducerea deficitului bugetar, avand in vedere ca o mare parte din cheltuielile statului sunt cele sociale.

Cum te afectează noua lege a pensiilor?


• Atît femeile, cît şi bărbaţii vor ieşi la pensie la 65 de ani după un stagiu minim de cotizare de 15 ani
• În plus, punctul de pensie va rămîne nemodificat, la 732,8 lei şi anul viitor

„Cînd ies la pensie şi mai ales cu ce bani?“. Sînt întrebări extrem de serioase care au început să-i frămînte pînă şi pe cei care mai au de stat la serviciu 20 de ani, cu atît mai mult pe cei pe cale să se retragă din activitate. Acum avem răspunsul. După dispute aprinse, care au durat mai bine de zece ore, deputaţii au adoptat, miercuri seara tîrziu, noua lege a pensiilor. Cerută cu vehemenţă de Fondul Monetar Internaţional şi de Banca Mondială, legea, care trebuia să intre în vigoare încă de la începutul acesui an, se va aplica începînd din 2011. Noul act normativ, care reformează din temelii sistemul de pensii din România, majorează şi egalizează vîrsta standard de pensionare la 65 de ani, atît pentru femei, cît şi pentru bărbaţi, elimină toate pensiile speciale, mai puţin pe cele ale magistraţilor, şi stabileşte un nou mod de indexare a pensiilor. Deşi opoziţia a ţinut cu dinţii de amendamentul care prevedea ca punctul de pensie să fie 45% din salariul mediu, acesta a picat la votul din plen. În consecinţă, valoarea punctului de pensie se va stabili anual, prin legea bugetului, în funcţie de fondurile disponibile. În prezent, valoarea punctului este de aproximativ 39,8% din salariul mediu folosit la fundamentarea bugetului, ceea ce înseamnă o pensie medie de 769 de lei. După adoptarea în Camera Deputaţilor, care este camera decizională, legea va merge la preşedintele Traian Băsescu, pentru promulgare. Noua lege va intra în vigoare la 1 ianuarie 2011.

Deputatii au inceput dezbaterile asupra legii pensiilor. Emil Boc: In 2011 vor fi necesare 5 miliarde de euro pentru sustinerea bugetului de pensii, in cazul neaplicarii legii


Deputatii au inceput, miercuri, dezbaterile pe marginea Legii unitare a pensiilor, la discutii fiind prezent si premierul Emil Boc, anunta Agerpres. Primul ministru a luat cuvantul in plen, aratand ca legea pensiilor, pentru care Guvernul si-a asumat raspunderea, este foarte importanta: "Aceasta lege, reforma promovata de Guvern, reprezinta un prim pas in directia diminuarii deficitelor la bugetele de pensii".

* Emil Boc a explicat ca, inclusiv in cazul in care legea va fi aplicata din 2011, anul viitor vor fi necesare "peste 3 miliarde de euro sa sustinem bugetul de pensii". Primul ministru spune insa ca, in cazul in care legea nu va fi aplicata, vor fi necesare 5 miliarde de euro de la bugetul de stat in 2011, pentru sustinerea bugetului de pensii.

* "Acest lucru ar insemna sa compromitem definitiv sansa de redresare economica si de cofinantare a proiectelor europene. Daca nu punem bani de la bugetul de stat pentru cofinantarea de proiecte europene, pierdem aceasta sansa, de a obtine bani europeni, care reprezinta cea mai sigura cale de redresare a economiei", a aratat primul ministru.

* Emil Boc a mai adaugat ca, in cazul aplicarii legii unitare a pensiilor, in 2012 vor fi necesare 3,5 miliarde de euro de la buget pentru sustinerea bugetului de pensii, iar in cazul neaplicarii legii, suma necesara va fi de 6 miliarde de euro.

* Primul ministru a mai atras atentia, in discursul sau, ca varsta reala de pensionare este atat la femei, cat si la barbati, mai mica decat cea prevazuta de lege, el adaugand ca nu se mai poate continua metoda de pensionare anticipata si cu pensii foarte mari: "La barbati, varsta medie reala in practica este de 56 de ani si 6 luni. Varsta standard din lege ar trebui sa fie de 63 de ani si 7 luni", a spus Boc, adaugand ca acest fenomen a fost posibil "tot ca urmare a pervertirii sistemului de pensii in decursul timpului, in detrimentul sustinerii acestuia. La femei, varsta reala de pensionare este de 55 de ani si 7 luni. Varsta standard potrivit legii ar trebui sa fie de 58 de ani si 7 luni. Iarasi o discrepanta majora", a afirmat Boc, citat de Mediafax.

* "Nu se mai poate sa ne pensionam si foarte repede si sa avem si pensii foarte mari. Nu se poate continua cu o asemenea modalitate", a subliniat primul ministru, adaugand ca in iulie anul acesta, Guvernul a pus capat "abuzului" pensiilor care nu se bazau pe principiul contributivitatii: "Am curmat in luna iulie acel abuz al pensiilor care nu aveau la baza principiul contributivitatii si a fost un pas inainte pentru diminuarea pensiilor de lux. Acum este momentul sa facem si cel de-al doilea pas, astfel incat bugetul de pensii sa poata fi sustenabil, sa poata fi sustinut in anii urmatori".

Legea unitara a pensiilor a primit marti seara raport favorabil din partea Comisiei de munca a Camerei Deputatilor.

Dezbaterile de miercuri au debutat cu solicitarea PSD de amanare a discutiilor, pe motiv ca proiectul legii nu este cunoscut de parlamentari. Sedinta plenului a fost intrerupta pentru o pauza de consultari, solicitata de social-democrati pe motiv ca nu a existat o consultare pe marginea raportului Comisiei de munca in ceea ce priveste Legea unitara a pensiilor.

Viceliderul grupului PSD din Camera Deputatilor, Aura Vasile, a solicitat o pauza de consultari de 30 de minute pentru a se lua o hotarare 'fata de atitudinea celor din grupul puterii'. La randul sau, liberalul Eugen Nicolaescu a spus ca PNL protesteaza fata de 'batjocorirea Regulamentului'.

Dezbaterile asupra legii pensiilor au fost reluate la ora 15:00, cu un discurs al premierului Emil Boc.

Ce acte normative va abroga Noua lege a pensiilor (Legea 263/2010)?


LEGEA nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice a fost publicata in MO nr. 852 din 20 decembrie 2010

Potrivit articolului 196 din Legea 263/2010 la data intrarii in vigoare a legii se abroga:

a) Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 748 din 14 octombrie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare;

c) art. 29 si 52 din Legea nr. 269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic si consular al Romaniei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 441 din 23 iunie 2003, cu modificarile ulterioare;

d) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic si consular, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 376 din 2 iunie 2003, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 595/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;

e) Legea nr. 179/2004 privind pensiile de stat si alte drepturi de asigurari sociale ale politistilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 485 din 31 mai 2004, cu modificarile si completarile ulterioare;

f) art. 68, art. 681 alin. (2) si art. 682-684 din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.197 din 14 decembrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare;

g) art. 49-51 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 763 din 12 noiembrie 2008;

h) art. 74-77, 80, 81 si 96 din Legea nr. 7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 345 din 25 mai 2009;

i) art. 43-52 si 54 din Legea nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviatia civila din Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 481 din 18 iulie 2007;

j) art. 49 alin. (4) si art. 51 alin. (2) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 282 din 29 aprilie 2009;

k) art. 127 alin. (3) si art. 130 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 158 din 16 iulie 1997, cu modificarile si completarile ulterioare;

l) art. 9, 12-15, art. 16 alin. (2) si art. 20 din Legea nr. 95/2008 privind Statutul personalului aeronautic tehnic nenavigant din aviatia civila din Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 304 din 18 aprilie 2008;

m) Legea nr. 226/2006 privind incadrarea unor locuri de munca in conditii speciale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 509 din 13 iunie 2006;

n) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurarilor sociale de stat, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 119 din 7 februarie 2005, aprobata cu completari prin Legea nr. 78/2005, cu modificarile si completarile ulterioare;

o) Legea nr. 263/2008 privind sistemul de pensii si alte drepturi de asigurari sociale ale agricultorilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 775 din 19 noiembrie 2008, cu modificarile ulterioare;

p) Hotararea Guvernului nr. 1.550/2004 privind efectuarea operatiunilor de evaluare in vederea recalcularii pensiilor din sistemul public, stabilite in fostul sistem al asigurarilor sociale de stat potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, in conformitate cu principiile Legii nr. 19/2000, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 897 din 1 octombrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare;

q) Hotararea Guvernului nr. 751/2004 privind criteriile si procentele de majorare a pensiei de serviciu a membrilor personalului diplomatic si consular pentru contributiile la pensia suplimentara achitate in valuta, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 459 din 21 mai 2004;

r) prevederile referitoare la pensii cuprinse la art. 11 alin. 1 si 2, art. 21 alin. 3 si art. 24 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 155 din 20 iulie 1995, cu modificarile si completarile ulterioare;

s) prevederile referitoare la pensii cuprinse la art. 19 alin. (3) din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldatilor si gradatilor voluntari, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 868 din 24 octombrie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

s) orice alte dispozitii contrare prezentei legi.

luni, ianuarie 10, 2011

Cătălin Botezatu, cea mai profitabilă vedetă din România în 2010


Vara, Catalin Botezatu a adus Antenei 1 cele mai mari audiente estivale, gratie reality-show-ului “Burlacul”.

Avandu-l in centru pe ravnitul burlac Catalin Botezatu, productia a atras in interes extraordinar din partea publicului devenind cea mai urmarita emisiune in istoria programelor estivale ale postului Antena 1.

Cariera in televiziune a designerului continua, spre finalul anului, cu un nou proiect de amploare: prima editie romaneasca a celebrului show Next Top Model. Productia care va fi lansata in 2011 se anunta a fi grandioasa.

Chiar daca a fost implicat, mai bine de 9 luni in proiecte de televiziune, filmand in locatii exotice, in capitale europene sau in orase din Romania, Catalin Botezatu a rezervat timp si pentru proiectele fashion.

In 2010 a avut peste 300 de prezentari de moda, atata in tara, cat si in strainatate, unele desfasurandu-se in lipsa acetuia. Catalin Botezatu a prezentat cele mai recente colectii in cadrul festivalurilor de moda internationale si a evenimentelor speciale precum:

Deschiderea campionatului mondial de ski de la Kitzbuhel, Milano Fashion Week, Men’s Fashion Europe, Rome Fashion Week, Sofia Fashion Week, New York Couture Fashion Week, Caribbean Fashio Week, Seattle Fashion Week, Iceland Fashion Week.

O noua realizare in cariera designerului tine de parfumul feminin B Fatale pe care l-a lansat in primavara. Apa de toaleta s-a epuizat deja din stoc, devenind cel mai de succes parfum lansat pana acum de un designer roman.

Admiratoarele lui Catalin Botezatu au dat navala in magazinul virtual al designerului cbstore.eu sau in magazinele D&P din tara si au cumparat mii de parfumuri.

Generator de rating si interes mediatic, Catalin Botezatu a primit diverse propuneri de a fi imaginea unor branduri de lux. Prin asociere, produsele s-au bucurat de mare succes.

Catalin Botezatu a fost in 2010 brand ambassador al sampaniei de lux G.H. Mumm. A realizat doua colectii speciale pentru acest brand, care au fost prezentate atat in Romania cat si peste hotare.

Ca o incununare a succesului acestei asocieri, una dintre colectii a fost prezentata in BOOK MODA, publicatia internationala considerata “Biblia Modei”. Catalin Botezatu este singurul designer roman care a aparut in aceasta publicatie si nu o data, si de 18 ori.

In luna mai, a participat la Festivalul de Film de la Cannes, beneficiind de tratament VIP: deplasare cu elicopterul, tratament de cinci stele alaturi de vedete internationale precum Penelope Cruz.

In 2010, Catalin Botezatu a lansat o colectie speciala pentru noul model Citroen DS3, a lansat o colectie de bijuterii de lux, din aur si tantal, alaturi de casa Sabion, a lansat o saltea de lux, alaturi de Massimo Casa, un aparat foto personalizat alaturi de Pentax, iar liniile vestimentare Ego Men’s Fashion si Damat se lupta pentru a-l avea pe Botezatu drept imaginea unor colectii de lux.

La sfarsitul anului 2010, Catalin Botezatu si-a lansat primul volum al auto-biografiei “Trei vieti. Pedeapsa”. Cartea a starnit un interes extraordinar, primul tiraj epuizandu-se in prima zi. 15 exemplare s-au vandut pe minut. “Trei vieti. Pedeapsa” se gaseste in prezent in magazine la al treilea tiraj.

Realizarile profesionale, fie ca tin de asocieri business sau de rating de televiziune sunt incununate de cele peste 400 de articole, editoriale si preluari pe care presa internationala le-a realizat in 2010 vis-à-vis de colectiile si participarile lui Catalin Botezatu la festivaluri de moda si de cele 11 premii castigate, intre care 4 de “Designerul anului”.

duminică, ianuarie 09, 2011

Se pregăteşte lansarea pe piaţă a parfumului Michael Jackson


Parfumul va mirosi ca florile de la ferma Neverland, pe care Michael Jackson a iubit-o atât de mult. Contractul a fost semnat în decembrie.

Un producător francez a semnat un contract cu familia Jackson pentru crearea a două variante de parfum, una pentru bărbaţi, alta pentru femei.

Produsele denumite Jackson's Tribute şi Jackson's Legend urmează să fie lansate oficial la 7 martie, la Las Vegas.

Potrivit clauzelor contractului, profitul obţinut în urma comercializării parfumului va fi împărţit egal între familia lui Michael Jackson şi producătorul francez.

Sursa: 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5

Goldman Sachs: Facebook are profituri care depăşesc orice fel de aşteptări


Profiturile Facebook depăşesc orice fel de aşteptări, se arată într-o serie de documente oferite de Goldman Sachs clienţilor interesaţi să cumpere acţiunile reţelei de socializare. Până în aprilie 2012 afluxul de investitori ar putea determina Facebook să raporteze public rezultatele financiare, la fel ca celelalte companii listate la bursă.

Potrivit documentelor dezvăluite de Reuters, Facebook a avut un profit net de 355 milioane de dolari în primele nouă luni ale anului trecut, la venituri de 1,2 miliarde de dolari.

Goldman a început joi să ofere investitorilor, în persoană, un memorandum de plasament privat de 101 de pagini pentru acţiuni Facebook de 1,5 miliarde de dolari, a declarat o sursă Reuters. În calitate de client al băncii, sursa a mai primit un raport financiar de şase pagini care cuprinde informaţii despre compania de socializare.

Compania Goldman Sachs a investit recent 450 milioane de dolari în Facebook, iar în urma tranzacţiei reţeaua de socializare a fost evaluată la 50 de miliarde de dolari. În plus, cele două companii au încheiat un acord pentru a plasa acţiuni de 1,5 miliarde de dolari către cei mai bogaţi clienţi ai băncii.

Documentele Goldman Sachs mai arată că numărul acţionarilor Facebook ar putea depăşi 500 în acest an şi că firma ar putea începe să publice rapoarte financiare până în aprilie 2012. Potrivit legii americane, companiile cu mai mult de 499 de acţionari sunt obligate să raporteze public rezultatele şi alte date relevante.